Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Fundacja Sendzimira 2010

„Koncepcja zrównoważonego rozwoju pojawiła się ponad dwie dekady temu, jako próba stworzenia ram dla zarządzania rozwojem. Zrozumiano, że błędy przeszłości spowodowane były przez zbyt ograniczone wizje i cele. Rozwój skoncentrowany na maksymalizacji zysków ekonomicznych i politycznych doprowadził do kryzysów środowiskowych, społecznych, a nawet gospodarczych. Zrównoważony rozwój pozwala na ominięcie powyższych pułapek, dzięki integrowaniu trzech dziedzin: gospodarki, społeczeństwa i środowiska. Wymaga jednak zmiany modeli myślowych, które nas ograniczają oraz umiejętności „świeżego” spojrzenia.Ta książka oferuje wiele przykładów polskich innowacji w zakresie zrównoważonej architektury, planowania przestrzennego, energooszczędnych urządzeń, systemów transportowych oraz systemów inżynierii ekologicznej. Pierwszym krokiem w kierunku ich wdrażania jest zmiana modeli myślowych i spojrzenie na rzeczywistość z perspektywy systemowej.”
Fragmenty przedmowy Jana Sendzimira

pdf

Tagi: ,