Warsztat urbanistyczny – Eko-miasteczko Siewierz-Jeziorna, Przegląd Urbanistyczny Tom IV, Rocznik IV-2012

„Prezentowany projekt budowy nowej dzielnicy miasta Siewierza jest juz przygotowywany do realizacji przez spółkę giełdową TUP SA. Drogę i metody projektowania tego interesującego założenia przedstawia jego główny projektant, związany swą działalnością i przekonaniami z ideami tzw. Nowej Urbanistyki (New Urbanism), a także z wdrażaniem idei zrównoważonego rozwoju w praktykę projektowania urbanistycznego i architektonicznego. W ofertach dla przyszłych mieszkańców podkreśla się, że wykreowana ma być tu przyjazna przestrzeń publiczna, tworzona z myślą o ich potrzebach, promująca zdrowie i życie zgodnie z naturą.”

pdf

Tagi: , , ,