Artykuły o MAU

Wywiad z Maciejem M. Mycielskim przeprowadziła Karolina Matysiak

REMEDIUM – NOWA URBANISTYKA?

Artykuł w Zawód Architekt, Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, 
lipiec-sierpień 2019, rozmawiała Karolina Matysiak

 

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
Urzędu m.st. Warszawy, Wydział Dialogu w PlanowaniuPLAC POWSTAŃCÓW – NOWY SALON WARSZAWY

Artykuł w publikacji "Plany Warszawy. Magazyn Architekta Miasta", 
Nr 1/2018, BAiPP m.st. Warszawy,Warszawa 2018
redakcja: Tomasz Żylski

 

Wywiad z Maciejem Mycielskim przeprowadził Zespół „Magazynu Miasta”

PRZESTRZENNE NEGOCJACJE


artykuł w Magazyn Miasta #14 2(14)/2016, s. 46, 
rozmawiał: Zespół "Magazynu Miasta"

 

ARCH – Magazyn architektoniczny SARP

KONKURS WOLNE TORY – POZNAŃ

MYCIELSKI ARCHITECTURE & URBANISM – 1 NAGRODA


Artykuł w artykuł w ARCH - magazyn architektoniczny SARP, 
nr 1(33)/2016, s. 39

 

Zbigniew Łytkowski

GDYNIA ZACHÓD OCZAMI SPECJALISTÓW I MIESZKAŃCÓW

artykuł w Przeglądzie Urbanistycznym,
Seria wydawnicza Towarzystwa Urbanistów Polskich, Tom V, 
Rocznik IV-2012
Tomasz Jeleński

Rozdział 10, URBANISTYKA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA

artykuł w publikacji "Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce",
redakcja naukowa: Jakub Kronenberg i Tomasz Bergier, 
Fundacja Sendzimira, Kraków 2010

Lista publikacji: