Gdynia Zachód oczami specjalistów i mieszkańców, Przegląd Urbanistyczny Tom V, Rocznik IV-2012

„W maju br. miały miejsce w Gdyni interesujące warsztaty, poświęcone nakreśleniu możliwości rozwoju jej zachodniej części, zorganizowane przez pracownię Mycielski Architecture & Urbanism we współpracy z Urzędem Miasta Gdynia. Zgromadziły one wielu gdańskich urbanistów i ekspertów, gości zza granicy, przedstawicieli lokalnej społeczności oraz przedstawicieli grupy Hossa SA, będącej głównym inwestorem na terenie tej części miasta. Przeprowadzono je przy wykorzystaniu interesującego sposobu prowadzenia prac planistycznych, wypracowanej w pracowni Duany Plater-Zyberk i propagowanej przez projektantów MAU, tj. metody „charrette”, ułatwiającej prowadzenie dyskusji i wspólne wypracowanie rozwiązań projektowych.”

pdf

Tagi: , ,