Wolne Tory w Poznaniu – I miejsce, PL

Pierzejowa zabudowa, tradycyjne kwartały zabudowy w ludzkiej skali, powiązanie przestrzenie publiczne atrakcyjne dla pieszych i priorytet dla komunikacji publiczna – znalazł uznanie jury konkursu na zagospodarowanie Wolnych Torów w Poznaniu, organizowanego przez miasto Poznań i PKP. Konkursem objęto obszar niemal 130 ha w centrum Poznania. Pracowania MAU otrzymała w konkursie I nagrodę!

Obszar Wolne Tory jest miejscem idealnym dla zrównoważonego rozwoju zarówno przyjaznej dzielnicy mieszkaniowej jak i wielkomiejskiego „City” wokół dworca.

Plan pokazuje jak można ukierunkować i uruchomić ten potencjał dla stworzenia przestrzeni nowego „zwornika” – kluczowego obszaru miasta – metropolii.
Na kolejowych terenach poprzemysłowych powstanie część Poznania, która połączy i uzupełni dwie dzielnice: Wildę i Łazarz. Na najważniejszych kierunkach utworzone zostana sieciowe połączenia pieszo-rowerowe. Wokół parków i wzdłuż głównej ulicy powstaną lokalne centra życia społecznego z placami i budynkami publicznymi. Dzieki tunelowi pod torami usprawnione bedą połączenia komunikacji kołowej – lokalnych i ponadlokalnych (dojazd do dworca kolejowo-autobusowego ulicą Nowo-Głogowską).

Adaptacja wyjątkowych budowli poprzemysłowych na cele społeczne i komercyjne pozwoli zakorzenić nową dzielnicę w wartościach wynikających z przeszłości i unikalnego przemysłowo-kolejowego charakteru miejsca.Centralny ciągły systemu zieleni miejskiej powstanie przez sieciowe nowych parków i skwerów połączenie z istniejącymi parkami Wartościowe społecznie miejsca – atrakcyjne do zamieszkania i pracy zostaną podłączone do tego systemu bezpośrednio lub poprzez sieć zielonych ulic, parków „kieszonkowych” oraz mikro- systemów zielni wysokiej w każdym kwartale mieszkaniowym.

Dzięki uprzywilejowaniu transportu publicznego (tramwaj na głównej ulicy) mieszkańcy i użytkownicy przyjaznej dla pieszych nowej dzielnicy będą mogli używać wszystkich dostępnych sposobów i środków przemieszczania się i komunikacji stosownie do potrzeb i w zrównoważony indywidualnie sposób.
Otwarta na zmiany i modyfikacje struktura urbanistyczna ma możliwość jednoczesnego rozwoju w wielu miejscach oraz rezerwy rozwojowe na przyszłość.

Skład zespołu:
Projektanci: Maciej M. Mycielski, Michał Owadowicz, Daniel Piotrowski
Konsultanci: Duane Phillips, Jan Jakiel - komunikacja, Tomasz Dąbrowski, POL-CON - infrastruktura
Asystenci: Anna Jachimowicz, Ewa Trocha, Anna Oleszczuk, Eleonora Svegliati, Sally Lape
Makieta: Paweł Sieradzon