Tereny pokolejowe w Gnieźnie, PL

Jak zagospodarować parowozownię oraz tereny inwestycyjne PKP,
łącznie 25 ha w centrum Gniezna, na potrzeby lokalnej społeczności ?

W dniach 5-9 czerwca 2017 w Sali Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Łubieńskiego 11 w Gnieźnie odbędą się Warsztaty Urbanistyczne Charrette dla terenów inwestycyjnych PKP S.A. na obszarze około 25 ha, w tym dla terenów zabytkowego kompleksu parowozowni. Organizacja warsztatów jest wynikiem  porozumienia między PKP S.A., Xcity Investment oraz Miastem Gniezno. Organizatorem merytorycznym warsztatów zostało MAU, jako wiodąca firma w dziedzinie zrównoważonej urbanistyki w Polsce.

Koncepcja opracowana na podstawie wyników warsztatów charrette obejmuje trzy strefy: strefę dedykowaną funkcji mieszkaniowej (ok. 18 tys. m2 PUM),  strefę dedykowaną funkcji logistycznej (ok. 30 tys. m2 PU) oraz strefę funkcji centrotwórczych obejmującą również zrewitalizowane obiekty zabytkowe.

 

Więcej informacji z przebiegu warsztatów poniżej:

Warsztaty Charrette w Gnieźnie

Warsztaty Charrette w Gnieźnie – dzień 1

Warsztaty Charrette w Gnieźnie – dzień 2

Warsztaty charrette w Gnieźnie – dzień 3

Warsztaty charrette w Gnieźnie – dzień 4 i 5