Targówek Fabryczny – III miejsce, Warszawa, PL

Nowe Centrum Targówka stanowić będzie wielofunkcyjną, całościowo zaplanowaną część miasta: z wysokiej jakości przestrzeniami publicznymi, miejscami pracy, zróżnicowanym programem mieszkaniowym i pełną infrastrukturą społeczną.

Głównym celem koncepcji jest wykreowanie wysokiej jakości przestrzeni publicznych o zróżnicowanym charakterze, wyznaczających nowe lokalne centrum zszywające dwie dzielnice.
Projekt zakłada powstanie miejskiej zabudowy dobrze zintegrowanej z otoczeniem, z pełnym wachlarzem funkcji: od mieszkań komunalnych, po bardziej luksusowy segment mieszkaniowy, biura, start-upy, otoczonych różnymi przestrzeniami i funkcjami społecznymi, wspierając tworzenie nowej społeczności.

Przestrzenie publiczne zorientowane są na ruch pieszy i zaprojektowane w ludzkiej skali. Odpowiadając na zadanie konkursowe, MAU postuluje przekształcenie ul. Radzymińskiej z czysto komunikacyjnej arterii w „miejski korytarz” (ang.TOD corridor) o charakterze zielonej alei ze wzmocnionym udziałem komunikacji publicznej.Ponadto postuluje się rozważanie umieszczenia linii kolejowej w wykopie przy następnej modernizacj na wysokości ul. Rozwadowskiego , z możliwością przekrycia płytą w przyszłości, co dodatkowo pomnoży potencjał terenu.

Skład zespołu: Maciej Mycielski, Daniel Piotrowski, Anna Oleszczuk, Michał Owadowicz, Grzegorz Buczek, Jan Jakiel, Peter Berenz