Szczecin Łasztownia, PL

Na czterech wyspach Międzyodrza powstanie nowa centralna dzielnica Szczecina. Osadzona w historycznym dziedzictwie, otwarta na przyszłość. Tereny poprzemysłowe i portowe zmienią się w pełną życia część śródmieścia. Przedstawiamy naszą propozycję na zagospodarowanie terenów Szczecińskiej Łasztowni.

Kluczem do tego wszystkiego są powiązania i relacje: z istniejącym miastem, z naturą i wodą, oraz wewnątrz dzielnic. Powiązania z istniejącym miastem są zrealizowane poprzez wyeksponowania pięknych, historycznych budynków oraz wzmocnienia istniejących lub nowych miejskich osi urbanistycznych. Poprzez zespolenie wpływu energii społecznych, miejsc pracy, rekreacji , budynków publicznych w jedną, całościową propozycje zagospodarowania.

Marzenie każdego miasta, aby móc zintegrować naturę i wodę, jest w Szczecinie opatrznościowo zapewnione, dzięki wszystkim elementom środowiska wysp Międzyodrza. Pomysł „Floating gardens” jest rozbudowany poprzez nowe kanały, pasaże, elementy zielni, mosty, promenady, parki, ogrody miejskie. Ekologia nie jest już ideologią – jest integralną częścią tego nowego centrum miasta. Transport publiczny, pasy rowerowe, dostęp pieszy dla wszystkich pozwala dzielnicy być niezależną od samochodu w znacznej mierze.

Miasto nie jest sumą budynków, jest sumą dzielnic. To uświadamia nam wagę wspólnego dobra, res publica jak również res privata. Budynki i funkcje publiczne są integralną częścią nowego centrum oraz dzielnic: szkoły, instytucje, administracja, centra kulturowe i komercyjne. Ulice są zaprojektowane z naciskiem na komfort pieszych; usługi potrzebne codziennie są przewidziane w zasięgu 5 minutowego spaceru. Mieszkańcy czynni zawodowo, studenci, rodziny, dzieci, starsi, oraz wszystkich tych, którzy szukają swojego przeznaczenia, mogą znaleźć tu miejsce aby zostać, mieszkać, pracować, odpoczywać, i spotkać: innymi słowami, aby zbudować powiązania i relacje.