Pole Mokotowskie – koncepcja rozwoju, Warszawa, PL

Pierwsze warsztaty charrette w Warszawie!

Warsztaty charrette zostały zrealizowane na zlecenie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w ramach III etapu konsultacji społecznych dotyczących przyszłości Pola Mokotowskiego, w ścisłej współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej UM oraz w uzgodnieniu z zespołem roboczym ds. konsultacji Pola Mokotowskiego, w skład którego wchodzą przedstawiciele strony społecznej, urzędów dzielnic i Urzędu Miasta.

Na podstawie diagnoz z I oraz II etapu konsultacji społecznych zrealizowanych w roku 2015 zespół roboczy wskazał pięć przewodnich tematów, które wymagały określenia kierunków działań możliwych do wdrożenia. Tematy te obejmowały (I) zieleń – w sensie przyrodniczym i krajobrazowym; (II) komunikację – ścieżki rowerowe, ścieżki piesze, tramwaj, parkingi; (III) funkcje – jakie aktywności i funkcje powinny być obecne w parku; (IV) pies – kwestie organizacyjne i regulaminowe obecności psów, oraz (V) imprezy – kwestie organizacyjne i regulaminowe. Te tematy stanowiły punkt wyjścia oraz trzon dyskusji podczas warsztatów. W przygotowaniach do warsztatów należało też brać pod uwagę niezwykłą historię powstania i ewolucji Pola Mokotowskiego w XX wieku. Bez zapoznania się z nią nie ma możliwości, aby zrozumieć charakter i złożoność parku, czy np. intencje projektu inż. Stanisława Bolka z lat siedemdziesiątych poprzedniego wieku. Zespół projektowy starał się te „warstwy” nieco odcyfrować oraz opisać, aby zrozumieć genius loci miejsca oraz określić rzeczywiste uwarunkowania do dalszych działań koncepcyjnych.

Warsztaty charrette – trwające 6 dni – okazały się znakomitą okazją, aby dzielić się wspólnie z interesariuszami dostępną wiedzą ekspercką oraz zapoznać się z wiedzą lokalną i instytucjonalną. Różnorodne i skondensowane w czasie formy konsultacji – prezentacje publiczne, prace warsztatowe, punkt konsultacyjny z makietą, wiele pomniejszych spotkań, czy kącik warsztatowy dla dzieci, pozwoliły na zróżnicowane zaangażowanie mieszkańców, wszechstronne, angażujące i merytoryczne dyskusje. W warsztatach brali udział naukowcy, działacze społeczni, projektanci z różnych specjalizacji, mieszkańcy i użytkownicy parku; osoby w bardzo różnym wieku, na różne sposoby korzystające z Pola Mokotowskiego.

Więcej w raporcie.