Plac Powstańców Warszawy, Warszawa, PL

W dniach 2-8 grudnia 2017 pracownia Mycielski Architecture & Urbanism (MAU) przeprowadziła na placu Powstańców Warszawy warsztaty projektowe charrette pod hasłem: „Plac Powstańców Warszawy – kolejny krok”. Celem było wypracowanie nowej koncepcji zagospodarowania placu, która pogodzi potrzeby jego użytkowników i sąsiadów.

Główną przesłanką warsztatów była planowana budowa parkingu podziemnego. Docelowa wizja placu Powstańców przewiduje podporządkowanie dominującej dotąd funkcji tranzytowej potrzebom niezmotoryzowanych przyszłych użytkowników placu i mieszkańców, co będzie możliwe dzięki znaczącemu uspokojeniu ruchu, wprowadzeniu priorytetu dla komunikacji publicznej i ruchu rowerowego oraz lokalizacji parkingu podziemnego pod placem.

Koncepcja zakłada stworzenie kilku przestrzeni publicznych. Część reprezentacyjnego placu, ogród Muzyki w centralnej części, plac z pawilonem gastronomicznym oraz ogród Napoleona.
Koncepcja obejmuje również budynek Narodowego Banku Polskiego, który planuje rozbudowę swojej siedziby. Ponadto inspirowana projektem Pniewskiego koncepcja zakłada stworzenie dominanty w miejscu obecnej nowej części Hotelu Gromada. Będzie ona stanowiła kontrapunkt dla budynku Prudentialu oraz umożliwi wygospodarowanie dodatkowej przestrzeni proponowanej pod ogródek kawiarniany.

Tutaj raport przedstawiający koncepcję wraz z wytycznymi.