Papiernia w Konstancinie-Jeziornie, PL

W październiku 2012 r. odbyły się warsztaty charrette pod honorowym patronatem Burmistrza miasta i gminy Konstancin-Jeziorna (szczegółowa relacja tutaj), sponsorowane przez głównych właścicieli terenu Metsa Tissue oraz Platan Group.  Zadaniem zespołu MAU było opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu dawnej Papierni w Konstancinie-Jeziornie, położonej przy ulicy Mirkowskiej, oraz koncepcja MPZP. Na podstawie wyznaczonych w drodze szczegółowej analizy rynkowej trzech najważniejszych obszarów rozwoju (Zdrowie i pielęgnacja, rekreacja i spędzanie czasu wolnego, SME Business) projektanci zaproponowali wizję łączącą poszanowanie tkanki historycznej i ochronę wartości zabytkowych z wszechstronnymi możliwościami rozwoju, zarówno dla samej papierni jak i całego miasta i gminy Konstancin. Efektem pracy MAU jest propozycja MPZP złożona jako wniosek w ramach procedury uchwalania planu miejscowego.