MOF Zduńska Wola Karsznice, PL

Koncepcja Zagospodarowania Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zduńska Wola – Karznice powstała w ramach realizacji rojektu pn. „Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo-przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk – Porty”, jako jednego z wybranych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Teren opracowania położony jest w unikalnym komunikacyjnie miejscu. Główne zadanie projektowe stanowiło wyznaczenie nowych terenów inwestycyjnych, łącznika drogowego do budowanej drogi ekspresowej oraz terenu dla planowanego przeładunkowego portu multimodalnego – serca ekonomicznego planowanych inwestycji – tak, aby nie zakłócać funkcjonowania zabudowy mieszkaniowej okolicznych wsi. Koncepcja ukierunkowuje też harmonijny przestrzennie rozwój wsi Karsznice. Projekt zrealizowano wspólnie z MCONNECTION oraz ŁARR SA. MAU odpowiadało za orgnizację warsztatów charrette oraz koncepcję zagospodarowania. Przy projektowaniu wykorzystano metodologię transectu.