Hotel Pielgrzyma Kraków, PL

Koncepcja architektoniczna 140 pokojowego hotelu pielgrzyma w Krakowie przy Klasztorze OO. Karmelitów. Projekt wykonany przy współpracy z Grupa5 i Brzozowski Grabowiecki Architekci.