Hooglatem, B

Znajdujące się w pobliżu Ghent St Martens-Latem jest jednym z ulubionych miejsc osiedlania się zamożnych. Położone na południe Hooglatem cierpi z powodu wysokiego stanu wody i zalewu nieskoordynowanej zabudowy będącej wynikiem suburbanizacji. Podczas 10-dniowych warsztatów charrette opracowano krótko i długoterminowe koncepcje przekształcenia tego terenu w przyjazne, ekologiczne sąsiedztwo. Strefy przyszłego i obecnego budownictwa zostały w projekcie zabezpieczone przed zalewaniem nasypami ziemnymi. Podział przestrzenny wzorowany był na planie z 1785r. autorstwa Josepha de Ferraris. Zastosowanie zasad Nowej Urbanistyki pozwoliło na zintegrowanie nowego budownictwa z istniejącym środowiskiem.