Heule, B

Analizy regionalne wykazały nie tylko potencjał rozwojowy niezabudowanych terenów w pobliżu Kortrijk, ale również doprowadziły do dwóch różnych wizji architektonicznych zabudowy rezydencjonalnej. Projekt 10-hektarowego osiedla jest wynikiem 5-dniowych warsztatów charrette opartych na współpracy z inwestorami oraz przedstawicielami społeczności lokalnej.