Grimbergen, B

Projekt urbanistyczny osiedla mieszkaniowego w Grimbergen, obejmujący 32 jednostki mieszkalne.