Eko-Miasteczko Siewierz, PL

Pierwsze ekologiczne miasteczko jak również pierwsze założenie urbanistyczne w Polsce realizowane według zasad Nowej Urbanistyki. Projekt obejmował warsztat charrette, koncepcję urbanistyczną nowego miasteczka, Plan Regulacyjny zabudowy oraz przygotowanie (z pracownią TERPLAN) zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Siewierz oraz nowego MPZP na podstawie koncepcji MAU. Eko-miasteczko Siewierz jest aktualnie w fazie realizacji I etapu założenia.