Eko-Miasteczko Siewierz – I faza, PL

Pierwsza faza realizacji inwestycji obejmuje kwartał zabudowy jednorodzinnej (domy szeregowe i bliźniaki) otoczony wielorodzinnymi, 4-piętrowymi kamienicami. Styl architektury nawiązuje do tradycji miast-ogrodów i jest wzorowany na tradycyjnej polskiej architekturze terenów wiejskich. Celem kodu architektonicznego jest zagwarantowanie zróżnicowanych typologii zabudowy, harmonijnych pod kątem stylistyki miasteczka, jak również zapewnienie odpowiednich materiałów i parametrów technicznych zabudowy. Dzięki utrzymaniu jednolitej stylistyki powstające eko-miasteczko będzie miejscem przyjaznym dla mieszkańców i turystów.

Projekt jest efektem przeprowadzonych w 2007 roku warsztatów charrette w Siewierzu.