Chartreuse, B

Projekt rewitalizacji 40 ha terenu dawnej wojskowej cytadeli w pobliżu Liege powstał w trakcie 8-dniowych warsztatów urbanistycznych charrette. Wyniki warsztatów zostały wprowadzone do strategii rewitalizacji obszarów zdegradowanych miasta Liege.