Cementownia Grodziec, PL

Koncepcja rewitalizacji historycznej cementowni w ramach projektu „Europejskie dziedzictwo kultury przemysłowej – Cementownia Grodziec”. Dawna cementownia, pomimo zniszczeń, jest najbardziej spektakularnym obiektem Będzina świadczącym o najnowszej historii miejsca. Mieszkańcy i turyści cenią charakterystyczną, dominującą sylwetę – symbol niedawnej aktywności przemysłowej. Zwracają przy tym uwagę na korzystną lokalizację obszaru: rozwiniętą infrastrukturę transportową, bezpośrednie sąsiedztwo góry św. Doroty i innych wzniesień, piesze i rowerowe szlaki turystyczne.

We współpracy z potencjalnymi inwestorami zespół projektantów przygotował dwie wizje funkcjonalno-przestrzenne zagospodarowania obszaru dawnej Cementowni. Obie, jakkolwiek treściowo różne, uwzględniają potrzebę harmonijnego, zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju społeczno – środowiskowo -gospodarczego dzielnicy Grodziec i miasta Będzin.