Bażantów, PL

Projekt Osiedla Forest Hill w południowej części Katowic powstał w ciągu 5 dni warsztatów charrette. Zadaniem międzynarodowego zespołu architektów i urbanistów było stworzenie koncepcji przekształcenia terenu poprzemysłowego w wielofunkcyjny zespół zabudowy mieszkaniowej o charakterze miejskim, wpisany w otoczenie i przeciwstawiający się sprzecznościom i ograniczeniom przestrzennym.