Astene, B

Kameralny zespół zabudowy mieszkaniowej w dzielnicy Astene miasteczka Deinze. Autorem planu urbanistycznego jest MAU, zaś projektu architektonicznego G. Mullhall. Projekt zakładał powstanie 25 jednostek mieszkalnych, zintegrowanych przestrzennie z sąsiednią zabudową.