Zespół

Maciej M. Mycielski
architekt,  urbanista,  
główny projektant 

Anna Jachimowicz
urbanista,  
kierownik projektów

Dominika Grylak
urbanista,  
kierownik projektów

Michał Owadowicz
architekt,  urbanista,  
kierownik projektów 

Maciej Szpalerski
architekt

Michał Mańkowski
urbanista

 

Maciej Kołacz
urbanista

Magdalena Ciupa
dyrektor ds. administracji

Stali współpracownicy

Jan Świątczak - architekt;  Xenia Modrzejewska-Mrozowska - antropolog kultury, zabytkoznawca, specjalista ds. dziedzictwa kulturowego;  
Agata Gójska - mediatorska, Mediatorzy.pl;  Katarzyna Dankiewicz - architekt krajobrazu;  Joanna Pętkowska-Hankel - architekt, wizualizacje akwarelowe;  
Michał Dołbniak - architekt, wizualizacje 3d