Zespół

Maciej M. Mycielski
architekt,  urbanista,  
główny projektant 

Anna Jachimowicz
urbanista,  
kierownik projektów

Dominika Bocian (d. Grylak)
urbanista,  
kierownik projektów

Michał Owadowicz
architekt,  urbanista,  
kierownik projektów 


Maciej Szpalerski
architekt

Magdalena Ciupa
dyrektor ds. administracji


Stali współpracownicy

Jan Świątczak - architekt;  Xenia Modrzejewska-Mrozowska - antropolog kultury, zabytkoznawca, specjalista ds. dziedzictwa kulturowego;  
Agata Gójska - mediatorska, Mediatorzy.pl;  Katarzyna Dankiewicz - architekt krajobrazu;  Joanna Pętkowska-Hankel - architekt, wizualizacje akwarelowe;  
Michał Dołbniak - architekt, wizualizacje 3d