O nas

Pracownia projektowa Mycielski Architecture & Urbanism – MAU –  posiada ponad 25 lat doświadczenia międzynarodowego w urbanistyce zarówno w małych jak też i dużych projektach rozwojowych i rewitalizacyjnych. Maciej Mycielski zdobył doświadczenie w pracowni Duany Plater-Zyberk & Co. (obecnie DPZCodesign) a następnie założył pracownie projektowe zarówno w Belgii (od 1997r.)  jak i z  w Polsce (od 2004r.).

W projektowaniu kierujemy się zasadami tzw. zrównoważonej urbanistyki. Zintegrowane, holistyczne i wielodyscyplinarne podejście do projektowania urbanistycznego w każdej skali możliwe jest dzięki ścisłej współpracy z ekspertami, stałymi współpracownikami firmy z wielu dziedzin (urbaniści, architekci, architekci krajobrazu, branżyści, drogowcy, socjolodzy, antropolodzy, prawnicy i inni).

Zakres usług MAU obejmuje: konsultacje eksperckie, konsultacje projektowe, konsultacje społeczne (w różnych formach) w ramach warsztatów projektowych np. Charrette, analizy planistyczne, strategie rewitalizacji, planowanie przestrzenne, projektowanie urbanistyczne, projektowanie przestrzeni publicznych, koncepcje architektoniczne, oraz koordynację procesu projektowego w ramach tzw. Master Planów koordynacyjnych czy operacyjnych.

Nasze biuro projektowe mieści się w śródmieściu Warszawy i oferuje usługi w kilku językach – polskim, angielskim, francuskim, oraz holenderskim.