Warsztaty Charrette w Konstancinie-Jeziornie

„Porzucona fabryka, zapomniana stacja benzynowa, zdewastowany młyn – miejskie nieużytki straszą mieszkańców całego kraju ścianami pełnymi graffiti, powybijanymi szybami i dziurami w dachach. Trudno określić jakie kryją zagrożenia dla środowiska i mieszkańców sąsiednich osiedli. Degradacja często rozprzestrzenia się poza granice zaniedbanej posesji i obejmuje całe sąsiedztwo czy społeczność. Otaczające ulice stają się zaniedbane i niebezpieczne. Wzrasta ilość przestępstw, wyprowadzają się mieszkańcy i biznes co wpływa na spadek wartości nieruchomości”

– informuje amerykańska agenda rządowa  United States Environment Protection Office.

Stara Papiernia przy ul. Mirkowskiej 

Zakłady byłej Papierni położone przy ul. Mirkowskiej  w Konstancinie Jeziornie stanowią ważne dziedzictwo kulturowe i historyczne. Od pokoleń Papiernia zapewniała miejsca pracy oraz przestrzeń do życia w zbudowanym dla pracowników osiedlu. Zamknięcie zakładów dla wielu rodzin oznaczało więc utratę pracy, zwiększenie kosztów życia, a także rozerwanie więzów wspólnotowych poprzez pozbawienie ważnego elementu tożsamości. Dziś pomimo ogromnego potencjału architektonicznego i społecznego tereny byłej Papierni ulegają stopniowej degradacji. Można temu zapobiec tworząc innowacyjną, spójną wizję rozwoju uwzględniającą potencjał tego obszaru i całego miasta. Wypracowaniu takiej koncepcji służyć będą Warsztaty Urbanistyczne Charrette zorganizowane w Konstancin-Jeziornie przez pracownię architektoniczno-urbanistyczną MAU, pod honorowym patronatem Pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna , przy wsparciu większościowych właścicieli terenu firm Metsa Tissue i Platan Group.

Warsztaty Urbanistyczne Charrette

Warsztaty Urbanistyczne Charrette są narzędziem planistycznym i projektowym. Termin został przyjęty z tradycji francuskich Akademii Sztuk Pięknych, gdzie pod koniec XIX w. określał małe wózki używane przez asystentów do zbierania rysunków na egzaminach. Profesjonalne Warsztaty Charrette pojawiły się w Stanach Zjednoczonych pod koniec lat 80-tych XX w. i zmieniły podejście planistyczne w tym kraju, obecnie są również stosowane w Europie. Znajdują zastosowanie przy rewitalizacji terenów poprzemysłowych, tworzeniu przestrzeni publicznych, zachowaniu tkanki historycznej śródmieść, zagospodarowaniu arterii komunikacyjnych, planowaniu nowych dzielnic i poprawy funkcjonowania istniejących wsi, rolex repliki dzielnic, miast lub nawet całych regionów. Organizatorzy warsztatu dla terenów dawnej Papierni w Konstancinie-Jeziornie, warszawska pracownia architektoniczno-urbanistyczna MAU, prekursorzy „nowej urbanistyki” w Polsce, przeprowadzili już kilkadziesiąt wydarzeń o takim charakterze w Europie. Metoda warsztatów urbanistycznych wywodzi się, podobnie jak zespół MAU, z pracowni Duany Plater-Zyberk, światowych liderów w projektowaniu zrównoważonych miast.


Zobacz relację z warsztatów:

Zakończenie i podsumowanie warsztatów – nowa wizja Konstancina Jeziorny
Dzień 3 warsztatów
Dzień 2 warsztatów
Dzień 1 warsztatów
Harmonogram Warsztatów Urbanistycznych Charrette
Link do strony Urzędu Kontancina-Jeziorny