Warsztaty Gniezno – Harmonogram

HARMONOGRAM WARSZTATÓW CHARRETTE

Miejsce: Sala Miejskiego Ośrodka Kultury, ul. Łubieńskiego 11, 62-200 Gniezno
MAU rezerwuje prawo do zmian w programie


DZIEŃ 1 – PONIEDZIAŁEK 5 CZERWCA: OTWARCIE WARSZTATÓW

10:00 – 12.00 Spacer studyjny – na terenie parowozowni oraz terenach inwestycyjnych. Obowiązuje mailowa rejestracja pod adresem warsztaty.gniezno@mau.com.pl do 31 maja – liczba miejsc ograniczona. Informacja dla mediów: po spacerze będzie możliwość zadania pytań organizatorom warsztatów.
17.00 – 19.00 KONFERENCJA OTWARCIA: Jak zagospodarować tereny inwestycyjne PKP w Gnieźnie?
Celem spotkania jest publiczne przybliżenie mieszkańcom i uczestnikom warsztatu tematyki i problematyki projektu, umożliwiając merytoryczne wprowadzenie w projekt, określenie celu i oczekiwań wobec warsztatu. Podczas sesji syntetycznie podsumowane zostaną główne czynniki, które potencjalnie mogą ukierunkować rozwój parowozowni oraz terenów parowozowni. Program:

• Przywitanie
• Prezentacja: Potencjał i wyzwania terenów pokolejowych
• Oczekiwania społeczne – moderowana dyskusja
• Wprowadzenie do procesu warsztatowego

Oczekiwani: decydenci, radni, mieszkańcy, inni zainteresowani

DZIEŃ 2 – WTOREK 6 CZERWCA: SESJE EKSPERCKIE

9:00 – 10.45 Sesja 1: Zagadnienia budynków parowozowni: Jakie uwarunkowania konserwatorskie i techniczne determinują możliwych przekształceń budynków parowozowni na nowe funkcje? – Prezentacja, dyskusja, wnioski

Prowadzący: Xenia Mrozowska, Genius Loci; Dariusz Wojna, Guerras
Oczekiwani: decydenci i zainteresowani zagadnieniami dot. budynków parowozowni

11.00 – 13.00 Sesja 2: Potencjalne scenariusze programowe i rynkowe: w jakim kierunku i na jakich terenach powinien nastąpić rynkowo uzasadniony rozwój projektu? – Prezentacja, dyskusja, wnioski

Prowadzący: Tomasz Czerniak, Colliers International
Oczekiwani: decydenci i zainteresowani zagadnieniami rynkowymi

14.00 – 15.30 Sesja 3: Zagadnienia komunikacyjne i planistyczne: Jakie powinny być główne założenia obsługi komunikacyjnej terenu? Jakie są oczekiwania i możliwości powiązań pieszych, komunikacji publicznej, parkowania, założeń komunikacyjno-funkcjonalnych węzła przesiadkowego?
Prezentacja, dyskusja, wnioski.

Prowadzący: Jan Jakiel, JKO
Oczekiwani: decydenci i zainteresowani sprawami komunikacyjnymi i planistycznymi

DZIEŃ 3 – ŚRODA 7 CZERWCA: WSTĘPNE KONCEPCJE

Cały dzień Prace warsztatowe na podstawie wniosków z poprzednich dni

17.00 – 19.00 PUBLICZNA PREZENTACJA: Wstępne Koncepcje
Prezentacja podsumuje wnioski z sesji eksperckich. Zostaną też przedstawione pierwsze ukierunkowane koncepcje dla parowozowni i terenów rolex repliki zegarków inwestycyjnych do dyskusji i ewaluacji z decydentami i mieszkańcami. Prezentacja, dyskusja, wystawa rysunków

Prowadzący: Maciej M. Mycielski, MAU
Oczekiwani: decydenci, radni, mieszkańcy, inni zainteresowani

DZIEŃ 4 – CZWARTEK 8 CZERWCA : EWALUACJA

10.00 – 13.00 Punkt konsultacyjny dla zainteresowanych w Sali warsztatowej MOK.

Od 14.00 Prace warsztatowe, przygotowania do prezentacji finalnej koncepcji

DZIEN 5 – PIĄTEK 9 CZERWCA : FINAŁ

Cały dzień Prace warsztatowe, przygotowania do finalnej koncepcji

15:00 – 17.00 PREZENTACJA KOŃCOWA: Finalna Koncepcja
Podczas prezentacji omówione zostaną wyniki warsztatów oraz warsztatowa koncepcja.
Prezentacja, Sesja Q&A, wystawa rysunków, zakończenie warsztatów

Prowadzący: Maciej M. Mycielski, MAU
Oczekiwani: decydenci, radni, mieszkańcy, inni zainteresowani