Charrette

Warsztaty urbanistyczne „charrette” – metodologia skutecznego wdrożenia zrównoważonej urbanistyki, czyli:

– jak dojść do właściwych rozwiązań planistycznych,

– jak stworzyć płaszczyznę porozumienia z decydentami i lokalnym społeczeństwem,

– jak uporządkować priorytety rozwojowe, podnieść wartość terenów i atrakcyjność miejsc.

Warsztaty Urbanistyczne Charrette są wielodyscyplinarnym narzędziem projektowym przeprowadzanym z udziałem decydentów oraz interesariuszami. Obejmują one wachlarz różnorodnych form konsultacji społecznych.

Warsztaty Charrette wywodzą się z pracowni Duany Plater-Zyberk, światowych liderów w projektowaniu zrównoważonych miast, i zostały przyjęte na zachodzie jako jedna z najskuteczniejszych metod planowania i projektowania miast. Termin został przejęty z tradycji francuskich Akademii Sztuk Pięknych, gdzie pod koniec XIX w. określał małe wózki używane przez asystentów do zbierania rysunków na egzaminach. Profesjonalne Warsztaty Charrette pojawiły się w Stanach Zjednoczonych pod koniec lat 80-tych XX w. i zmieniły podejście planistyczne w tym kraju. Obecnie są również stosowane w Europie. Znajdują zastosowanie przy rewitalizacji terenów poprzemysłowych, tworzeniu przestrzeni publicznych, zachowaniu historycznej tkanki śródmieść, zagospodarowaniu arterii komunikacyjnych, planowaniu nowych dzielnic i poprawy funkcjonowania istniejących wsi, dzielnic, miast lub nawet całych regionów.

Pracownia MAU – adaptowała powyższą metodologię do potrzeb oraz uwarunkowań lokalnych i przeprowadziła już kilkadziesiąt wydarzeń o takim charakterze w Belgii a od 2004 roku również w Polsce.

W Polsce pierwsze duże warsztaty Charrette dotyczyły terenów poprzemysłowych (Poznań, 2006) i pokolejowych (Gniezno, 2017), terenów rozwojowych (Siewierz Jeziorna, 2007), (MOF Zduńska Wola, 2013-2014), nowych dzielnic (Gdynia Zachód, 2012). W Warszawie warsztaty Charrette zostały skutecznie przeprowadzone na: obszarze Pola Mokotowskiego, Centrum Lokalne Mołdawska, Plac Powstańców Warszawy, czy Obszar Szwedzka w ramach programu Osiedle Warszawy. Zapraszamy do lektury publikacji na temat warsztatów tutaj.

[Opis stosowanych form konsultacji społecznych – strona w aktualizacji]

 

Brak artykułów w tej kategorii.