Transect

To narzędzie stosowane w naukach przyrodniczych do opisu ekosystemów. Do urbanistyki, transekt wprowadzony został jako narzędzie planistyczne, które może służyć zarówno analizie przestrzeni, jak też organizowaniu środowiska zabudowanego, poprzez podział na specyficznie rozumiane strefy zabudowy. Dla poszczególnych stref wskazuje się konkretne wskaźniki zabudowy oraz wytyczne zagospodarowania, które mogą być opisane w takiej szczegółowości, jaka jest konieczna i przydatna w zależności od potrzeb i możliwości implementacji. Strefy opisują spektrum zróżnicowania ludzkich habitatów, które rozciąga się pomiędzy środowiskiem naturalnym (strefa T1) a przestrzenią najintensywniej zurbanizowaną (strefa T6). Podstawowe informacje dotyczące transektu można znaleźć na stronie transect.org.

W pracowni MAU używamy transektu jako podstawowego narzędzia analizy, zrozumienia i kształtowania ładu przestrzennego. Projekty, w których został zastosowany pełny wymiary transektu to Siewierz- Jeziorna, Kraków Nowa Huta oraz Gdynia Zachód. Obecnie jest również wykorzystywany podczas prac badawczych dotyczących morfologii zabudowy w Warszawie. (Linki do poszczególnych projektów)

[Opis w aktualizacji]

Brak artykułów w tej kategorii.