Know-how

Pracownia MAU czuje ogromną potrzebę szerzenia i popularyzacji wiedzy w zakresie zrównoważonej urbanistyki, warsztatów Charrette i innych zagadnień związanych ze zrównoważonym podejściem do projektowania urbanistycznego i architektonicznego. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i współpracy z wieloma ekspertami uznanymi w tej dziedzinie oraz czując odpowiedzialność za stan ładu przestrzennego w Polsce, MAU angażuje się w ciekawe merytorycznie przedsięwzięcia. Niniejsze podstrony zawierają skromne kompendium informacji w zakresie zrównoważonej urbanistyki, Transektu oraz warsztatów Charrette.

[Opis w aktualizacji]