Warsztaty charrette w Gnieźnie – dzień 4 i 5

opublikowano: 14.06.2017

Warsztaty charrette w Gnieźnie – dzień 4 i 5

Warsztaty Charrette w Gnieźnie dobiegły końca. W ciągu pięciu dni, zespół projektowy wspólnie z przedstawicielami Xcity Investment, Urzędu Miasta, mieszkańcami i wszystkimi osobami, którym bliska była przyszłość centralnej części miasta, wypracował koncepcję dla terenów pokolejowych, w tym zabytkowego kompleksu Parowozowni.

 

Czwartek 8 czerwca 2017 

Czwartego dnia warsztatów projektanci wybrali się na spacer na teren opracowania w celu weryfikacji powstałych pomysłów. Następnie po spotkaniu ewaluacyjnym z przedstawicielami Urzędu Miasta i Xcity Investment zespół projektowy pracował nad finalną koncepcją warsztatową, uwzględniając wnioski z prezentacji półfinałowej i spaceru.

Piątek 9 czerwca 2017 

Piąty, ostatni dzień warsztatów rozpoczął się od tradycyjnej koordynacji partnerów. Resztę dnia zabrały przygotowania do końcowej prezentacji: ostatnie poprawki koncepcji i przygotowywanie wystawy.

Spotkanie prowadził Maciej Mycielski. Pokazał zebranym przykłady zagospodarowania podobnych przestrzeni w Polsce i za granicą. Nawiązał również do propozycji, które pojawiały się podczas warsztatów – podkreślił, że liczba pomysłów jest dowodem na to, że przestrzeń ta wywołuje emocje wśród mieszkańców i należy o niej myśleć. Podkreślał też, że tylko w ten sposób można planować – tylko intensywna praca wszystkich, dla których ważna jest przyszłość terenu może doprowadzić do powstania trafionej koncepcji.

Maciej Mycielski streścił przebieg tygodniowych prac, a następnie zaprezentował wypracowaną koncepcję. Na terenie, którego dotyczyły warsztaty pracownia zaproponowała trzy strefy. Dla pierwszej, obejmującej zabytkową parowozownię zaplanowano funkcję centrotwórczą. Architekci podkreślali, że ze względu na zagrożenie degradacją ważne jest, by zabytkowe obiekty „żyły” do czasu rozpoczęcia ich rewitalizacji. Dlatego w okresie przejściowym zaproponowano wprowadzenie tam kawiarni i innych rozwiązań o niewielkim poziomie niezbędnych nakładów. Takie rozwiązanie pozwoliłoby również wypromować przestrzeń parowozowni, co w przyszłości ułatwiłoby poszukiwanie inwestora. Druga strefa, znajdująca się na wschód od parowozowni miałaby mieć funkcję mieszkaniowo-usługową. Dla kolejnej, trzeciej strefy zaproponowano funkcję logistyczno-przemysłową, oddzieloną od dwóch pozostałych stref terenami zielonymi. Funkcja przemysłowa uzasadniona została bliskością torów oraz sąsiedztwem specjalnej strefy ekonomicznej.

Po prezentacji Marek Chibowski, prezes Xcity Investment, spółki z Grupy PKP, która była inicjatorem warsztatów oraz Jarosław Grobelny, zastępca prezydenta Miasta Gniezna podziękowali wszystkim za zaangażowanie przy pracy nad koncepcją.

Tagi: , , ,