Warsztaty charrette w Gnieźnie – dzień 3

opublikowano: 08.06.2017

Warsztaty charrette w Gnieźnie – dzień 3

Trzeci dzień warsztatów charrette w Gnieźnie rozpoczęło spotkanie koordynacyjne MAU, Xcity Investment i Miasta Gniezno. Celem spotkania było omówienie i weryfikacja wypracowanych rozwiązań.

W ciągu dnia trwały prace koncepcyjne, których ukoronowaniem była popołudniowa publiczna prezentacja wstępnych koncepcji. Prezentacja rozpoczęła się od przypomnienia najważniejszych wniosków z wtorkowych sesji eksperckich. Następnie pracownia MAU przedstawiła wstępne koncepcje zagospodarowania obszaru objętego warsztatami charrette. Od wschodu, na terenach parowozowni architekci zaprojektowali funkcję centrotwórczą. W kierunku zachodnim zaproponowano funkcję mieszkaniowo-usługową, a dalej przemysłową. Projektanci zaplanowali, że część mieszkaniowo-usługową od części przemysłowej oddzieli park. Będzie on stanowił naturalną granicę pomiędzy tymi obszarami, a dodatkowo znajdzie się na terenie, gdzie kiedyś był ciek wodny i – jak zwrócili uwagę geolodzy – nośność gruntu może być niewystarczająca do posadowienia na nim budynków. Następnie, po zakończeniu prezentacji uczestnicy mieli okazję do zadawania pytań. Interesowało ich m.in. kiedy powstanie nowa inwestycja i jak zaplanowano rozwiązanie ruchu kołowego. Po zakończeniu oficjalnej części wszyscy przenieśli się do plansz z ilustracjami, przy których uczestnicy mogli porozmawiać z ekspertami o zaproponowanych przez nich rozwiązaniach.

Tagi: , , , ,