Warsztaty Charrette MOF Zduńska Wola Karsznice

opublikowano: 20.01.2014

Warsztaty Charrette MOF Zduńska Wola Karsznice

W ramach opracowania Koncepcji Zagospodarowania Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego w związku z projektem „Wyznaczenie miejskiego obszaru funkcjonalnego o charakterze transportowo-przemysłowym na terenie Powiatu Zduńskowolskiego i Powiatu Łaskiego wokół węzła drogi ekspresowej S8 Zduńska Wola Karsznice oraz magistrali kolejowej Śląsk –Porty”, w dniach 14-16 stycznia odbyły się warsztaty charrette organizowane przez MAU, we współpracy z Pheno i ŁARR.

 

Jednym z głównych zadań warsztatów w było określenie optymalnego wariantu przebiegu drogi łączącej budowaną trasę S8 z obecną droga krajową nr 12, z uwzględnieniem potencjalnych scenariuszy rozwoju terenów inwestycyjnych oraz przylegających terenów mieszkalnych w zależności od rozważanego wariantu. Trzon MOF wg założeń projektu ma stanowić multimodalny port przeładunkowy na 22 hektarach w sąsiedztwie Karsznic.

 

MOF Zduńska Wola – Karsznice to projekt samorządów: powiatu zduńskowolskiego i łaskiego, miasta i gminy Zduńska Wola oraz gminy Sędziejowice.

 

Więcej informacji: www.powiatzdunskowolski.pl

 

 

 

Tagi: