Dzień 2. Perspektywy ekonomicznego rozwoju

opublikowano: 17.10.2012

Dzień 2. Perspektywy ekonomicznego rozwoju

Drugi dzień Warsztatów Urbanistycznych Charrette, „Zaplanujmy przyszłość terenów po Papierni przy ulicy Mirkowskiej” był poświęcony kwestiom rozwoju ekonomicznego i komunikacyjnego miasta, a także analizom konserwatorskim terenu dawnej Papierni.

Trzy scenariusze rozwoju

Oceną silnych i słabych stron Konstancina-Jeziorna zajął się Wim Beernaert z firmy doradczej Nelson, specjalizującej się w strategicznym pozycjonowaniu  miast. W jego opinii miasto dysponuje szeregiem unikalnych atutów. Status jedynego na Mazowszu uzdrowiska, wysoka jakość życia , z którą kojarzy się Konstancin, liczne tereny zielone w okolicy, a także unikalne położenie w bezpośrednim sąsiedztwie stolicy, sprawiają, że ośrodek ma ogromny potencjał do dalszego rozwoju.

Czynniki te determinują także przyszłość terenów dawnej Papierni. Zdaniem Wima Beernaerta mogą one rozwijać się w kilku kierunkach.

  • Pierwszy scenariusz rozwoju, nazwany chic&leisure (wysoka jakość i rozrywka) zakłada stworzenia oferty dla wymagającego  klienta oraz  turystów, którzy do Konstancina przyjeżdżaliby na zakupy, do eleganckiego hotelu czy na konferencje.
  • Drugi scenariusz health&care (zdrowie i opieka), uwzględnia dane demograficzne i uzdrowiskowy charakter gminy. Zgodnie z jego założeniami część terenów Mirkowa mogłaby zostać przekształcona w centrum usług zdrowotnych  dla osób starszych w tym np. ośrodki wellness, sanatoria, oraz mieszkania ze zorganizowaną opieką.
  • Trzeci scenariusz zakłada powołanie w Mirkowie inkubatora biznesu dla młodych firm i stworzenie możliwości dla ich dalszego rozwoju w gminie, w której powstały.

Koncepcje te uzupełnione o analizę konserwatorską zespołu fabrycznego przedstawioną przez przedstawicieli Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz zespół niezależnych ekspertów pod kierownictwem Pani Hanny Jung- Migdalskiej są analizowane przez architektów i urbanistów, uczestniczących w warsztatach i zostaną zaprezentowane ponownie podczas publicznej prezentacji koncepcji w środę (17.10.2012) o godz. 17:00.

Komunikacja: klucz do sukcesu

Kluczem do sukcesu każdej nawet najlepszej koncepcji biznesowej i rewitalizacyjnej jest rozwiązanie podstawowych problemów mieszkańców, związanych m.in. z dojazdami. Dlatego też sporą część drugiego dnia warsztatów poświęcono kwestii komunikacji. Prowadzący Jan Jakiel z JKO Consulting przedstawił kompleksową analizę ruchu drogowego wraz z propozycjami podniesienia jakości transportu w Konstancinie w perspektywie do 2020 roku. Jego zdaniem długoterminowym priorytetem powinna być budowa odcinka obwodnicy miast od ul. Warszawskiej do ul. Wojskiego Polskiego i modernizacja istniejących odcinków trasy.

W krótkiej perspektywie sytuację obecnych i przyszłych mieszkańców miasta może poprawić weryfikacja tras autobusów, a także zwiększenie częstotliwości ich kursowania, stworzenie mapy ścieżek rowerowych w gminie, istotnych m.in. z punktu widzenia rozwoju turystyki w Konstancinie-Jeziornie, a także wykorzystanie istniejącej infrastruktury kolejowej do uruchomienia pociągu łączącego Konstancin ze śródmieściem Warszawy. To ostatnie rozwiązanie wymagałoby jednak kompleksowej organizacji , współpracy wielu podmiotów prywatnych i samorządowych, a także niebagatelnych funduszy w wysokości od 30 nawet do 100 milionów złotych.

Tagi: