Dzień 1. Nowoczesny Konstancin-Jeziorna

opublikowano: 16.10.2012

Dzień 1. Nowoczesny Konstancin-Jeziorna

15 października 2012 roku rozpoczęły się pięciodniowe konsultacje społeczne związane z zagospodarowaniem dawnej Papierni w Konstancinie- Jeziornie.

Warsztaty Urbanistyczne Charrette, „Zaplanujmy przyszłość terenów po Papierni przy ulicy Mirkowskiej”, których celem jest zaproponowanie nowych rozwiązań dla terenów po byłych zakładach papierniczych w Konstancinie –Jeziornie wzbudzają wiele emocji.  Celem wysiłków międzynarodowego zespołu specjalistów, pracującego pod kierownictwem Macieja Mycielskiego z pracowni Mycielski Architecture & Urbanism (MAU) będzie wypracowanie spójnej koncepcji zagospodarowania przestrzeni, uwzględniającej strategię rozwoju gminy, potrzeby lokalnej społeczności oraz interes licznych właścicieli ponad 120 hektarowego terenu objętego uchwałą o zmianie Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu.

Zgodnie z przedstawionymi podczas warsztatów deklaracjami Burmistrza Miasta Pana Kazimierza Jańczuka oraz Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna Pana Andrzeja Tadeusza Cieślawskiego  strategia rozwoju ośrodka  związana jest z uzdrowiskowym charakterem Gminy. W Mirkowie powinny znaleźć się więc funkcje komplementarne do tych, już obecnych w Konstancinie.

Zabytkowy teren dawnej fabryki papieru stanowi ogromną szansę dla rozwoju całego regionu. Przewodniczący Rady Pan Andrzej Cieślawski podkreślił, iż Rada Miasta oczekuję nowatorskich,  pomysłów kreujących nowe miejsca pracy, przyciągających turystów i biznes. Podzielił się z projektantami, kilkoma propozycjami rozważanymi przez Radę Miasta takim jak: centrum konferencyjne, szkoła wyższa, usługi dla starzejącego się społeczeństwa czy  interaktywne, innowacyjne, centrum historii cywilizacji, które mogłoby powtórzyć sukces warszawskiego Centrum Nauki Kopernik.

Swoje propozycje konkretnych scenariuszy rozwoju ekonomicznego dla terenu dawnej Papierni 16 października zaprezentuje w drugim dniu warsztatów belgijski specjalista Wim Beernaert.  W tym dniu odbędą się także spotkania z konserwatorem zabytków oraz specjalistami od komunikacji drogowej, których prezentacje i wnioski będą miały kluczowe znaczenie dla prac projektowych. Wszystko po to by już w środę 17 października o godzinie 17:00 zaprezentować i poddać debacie pierwsze wizje dalszego rozwoju terenów dawnej Papierni.

Warsztat został zorganizowany dzięki inicjatywie większościowych właścicieli terenu dawnej Papierni Platan Group oraz Metsa Tissue, którzy skupiają prawie 80 hektarów z ww. terenu.

Tagi: