MAU poprowadzi warsztat charrette w Gnieźnie!

opublikowano: 08.02.2017

MAU poprowadzi warsztat charrette w Gnieźnie!

Przedstawiciele PKP S.A., Xcity Investment sp. z o.o. oraz Miasta Gniezno podpisali 2 lutego 2017 porozumienie dotyczące przeprowadzenia warsztatów urbanistyczno-planistycznych w Gnieźnie.  Ich celem jest stworzenie spójnej koncepcji zagospodarowania 25 ha terenów kolejowych znajdujących się w centrum miasta, obejmujących m.in. obszar parowozowni.

Strony zobowiązały się do wspólnej organizacji i przeprowadzenia warsztatów charrette. Umożliwią one mieszkańcom Gniezna oraz wszystkim interesariuszom realny wpływ na przyszłe plany zagospodarowania obszaru po przeciwległej od dworca PKP stronie torów kolejowych. Plany obejmują między innymi kompleks gnieźnieńskiej parowozowni.

„Warsztaty w Gnieźnie to jeden z przykładów szeroko zakrojonych konsultacji społecznych, które spółka realizuje przed wszystkimi większymi inwestycjami. Jest to nowa jakość na polskiej kolei. Konsultacje społeczne budują wzajemną relację zaufania między inwestorem a społecznościami lokalnymi. Umożliwiają one też wymianę wiedzy. Z jednej strony społeczności lokalne przekazują wiedzę spod drzwi i komunikują swoje oczekiwania, z drugiej strony inwestor dzieli się wiedzą branżową i informuje o swoich zamierzeniach” – mówi Michał Beim, Członek Zarządu PKP S.A. – „Teren zlokalizowany w Gnieźnie jest bardzo dobrze położony, zarówno w mieście, jak i aglomeracji. Na atrakcyjność terenu wpływa bliskość stacji kolejowej oraz dziedzictwo kulturowe starej parowozowni. W nieco ponad pół godziny można stąd dojechać koleją do Poznania. W najbliższym czasie Koleje Wielkopolskie uruchomią połączenia do Wrześni.” – podkreśla Michał Beim

„Naszym celem jest, by teren, którego potencjał jest obecnie niewykorzystywany, mógł jak najlepiej służyć miastu i jego mieszkańcom. Warsztaty pozwolą również stworzyć wytyczne dla uchwalenia miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru, tak by jak najlepiej odpowiadał na oczekiwania mieszkańców i wszystkich interesariuszy” – wyjaśnia Marek Chibowski, Prezes Zarządu Xcity Investment.

„Miastu Gniezno bardzo zależy na zagospodarowaniu terenów pokolejowych” – mówi Prezydent Gniezna Tomasz Budasz – „Deklarujemy nie tylko wsparcie organizacyjne przy warsztatach, ale także, w oparciu o wypracowaną koncepcję, przygotowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Będzie on stanowił narzędzie do harmonijnego rozwoju tych terenów z pożytkiem nie tylko dla ich właściciela, ale przede wszystkim dla mieszkańców Gniezna. Mam nadzieję, że będzie to pierwszy krok do zmiany oblicza tego terenu i dziękuję PKP S.A. za otwartość i zaangażowanie”.

MAU będzie odpowiedzialny z organizację oraz przeprowadzenie warsztatów charrette, oraz za opracowanie finalnej konecpcji zagospodarowania.

Tagi: , , , ,