Kolejne warsztaty charrette w Warszawie – Plac Powstańców Warszawy

opublikowano: 03.01.2018

Kolejne warsztaty charrette w Warszawie – Plac Powstańców Warszawy

Warsztaty charrette, przeprowadzone przez pracownię Mycielski Architecture & Urbanism (MAU) oraz Mediatorzy.pl, odbyły się w dniach 2–8 grudnia 2017 i w ich ramach miały miejsce: spacer badawczy na placu Powstańców Warszawy, sesje prezentacyjne, warsztaty tematyczne, spotkania uzgodnieniowe oraz studio otwarte. Warsztaty odbywały się na zlecenie Urzędu m.st. Warszawy.

Impulsem do organizacji warsztatów były toczące się równolegle prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, postępy programu parkingów podziemnych (z których jeden zlokalizowany zostanie pod placem Powstańców) oraz plany Narodowego Banku Polskiego związane z rozbudową budynku, którego bryła w sposób istotny kształtuje wizerunek i klimat placu, jest przy tym wpisana na listę dóbr kultury współczesnej. Plac Powstańców Warszawy przeszedł w 2016 roku istotną modernizację na bazie projektu złożonego w budżecie partycypacyjnym, zaś warsztaty charrette – bazujące na przyjętym wówczas kierunku myślenia – posłużyły do wypracowania koncepcji docelowej. Stały się przy tym okazją do zgromadzenia przy wspólnym stole projektowym różnorodnych interesariuszy: przedstawicieli jednostek Urzędu Miasta, instytucji publicznych i eksperckich, aktywistów miejskich oraz okolicznych mieszkańców. Unikalna i dająca pełen udział wszystkim zainteresowanym formuła warsztatów projektowych pozwoliła na wypracowanie spójnej, inspirującej, a przede wszystkim wspólnie uznanej przez uczestników koncepcji placu.

Nowa wizja placu przewiduje przede wszystkim podporządkowanie jego funkcji potrzebom mieszkańców, a to będzie możliwe dzięki znaczącemu uspokojeniu ruchu: jezdnia przy NBP ma być dwukierunkowa i przeznaczona przede wszystkim dla komunikacji publicznej oraz ruchu rowerowego przy jednoczesnym zniesieniu ruchu tranzytowego. Jest to również powiązane ze zmianami wynikającymi z przyjętych niedawno koncepcji placu Pięciu Rogów oraz opracowanej wcześniej wizji Placu Małachowskiego. Na placu Powstańców wypracowana wspólnie przez architektów i urbanistów, varsavianistów, urzędników i mieszkańców koncepcja przewiduje stworzenie kilku przestrzeni o różnorodnych funkcjach, ale spójnym charakterze i wyrazie estetycznym i powiązanych ze sobą komunikacyjnie: miejskiego placu, na którym organizować można jarmarki czy targi śniadaniowe, w pobliżu hotelu Prudential, kameralnej, a przy tym reprezentacyjnej części ogrodowej w centralnej części placu wraz z zielonym skwerem, na którym pod okiem Napoleona będzie można zagrać w boulle. Plac Powstańców Warszawy znów będzie salonem Warszawy, dla którego luźną inspiracją jest jego przedwojenny zielony charakter. Część ogrodowa zostanie wzbogacona o lekki parterowy pawilon, w którym powstać może klubokawiarnia, a dzięki sąsiadom – Filharmonii Narodowej – i w nawiązaniu do ustawionych w ramach modernizacji zabawek muzycznych, latem będą mogły odbywać się tu koncerty i inne wydarzenia kulturalne. Uczestnicy warsztatów zgodzili się również co do potrzeby wytworzenia godnej przestrzeni dla wyeksponowania pomnika Powstańców Warszawy m.in. poprzez wytworzenie wodnego lub zielonego tła oraz jego usytuowanie w rolex repliki zegarków sposób zapewniający lepsze powiązanie z budynkiem hotelu Prudential, którego historia również związana jest z powstaniem warszawskim. Wytworzenie tym sposobem większej przestrzeni reprezentacyjnej umożliwi odpowiednią organizację uroczystości upamiętniających. Mieszkańcy mają również nadzieję, że w parterach budynków Komisji Nadzoru Finansowego i UOKiK powrócą kawiarnie i restauracje. Działająca tu jeszcze w latach dziewięćdziesiątych Sofia, a wcześniej kawiarnia Stolica i Europa, była magnesem, którego teraz na placu brakuje.

Więcej informacji w załączonej broszurze.

Przedstawione wyniki będą podstawą raportu zawierającego uszczegółowione rozwiązania i kierunki zmian, który zostanie opracowany do końca marca 2018 r.

 

Poniżej kilka zdjęć z przebiegu warsztatów:

Tagi: , ,