Jaka przyszłość dla Gdyni Zachód?

opublikowano: 18.02.2014

Jaka przyszłość dla Gdyni Zachód?

11 lutego w sali Urzędu Miasta Gdyni odbyła się konferencja pod hasłem „Jaka przyszłość dla Gdyni Zachód?”, będąca echem warsztatów Charrette które odbyły się w maju 2012 roku oraz podsumowująca dwa lata prac po warsztatach. Tymczasem 14 stycznia 2014 roku przyjęto zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Gdyni, uwzględniająca wnioski planistyczne z warsztatów Charrette, raport MAU stanowiący wytyczne dla zrównoważonego rozwoju dzielnicy, oraz wspólnego wysiłku projektowego Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdynia i uczestników warsztatów Charrette. Optymalizacja studium stanowi ważny etap wdrażania wytycznych dla zrównoważonego rozwoju dzielnicy, otwierając drogę do dalszych prac planistycznych.

Spotkaniu przewodniczył prezydent Gdyni, Wojciech Szczurek. Gościem honorowym konferencji miał być Aleksander Wołodarski, autor wielu ważnych założeń urbanistycznych Sztokholmu, od ponad 40 lat związany z pracownią planowania przestrzennego miasta Sztokholmu, który niestety nie doleciał ze względu na zamglenie. Konferencji towarzyszyła projekcja filmu „Ludzki wymiar” reż. Andreasa Dalsgaarda, przybliżający m. in. idee zrównoważonej urbanistyki, a także prezentacja książki na temat historii i przyszłości Gdyni Zachód, oraz prezentacja makiety centrum dzielnicy.

 

Tagi: , , , ,