I nagroda dla MAU – Wolne Tory Poznań

opublikowano: 30.10.2015

I nagroda dla MAU – Wolne Tory Poznań

Pierzejowa zabudowa, tradycyjne kwartały zabudowy w ludzkiej skali, powiązanie przestrzenie publiczne atrakcyjne dla pieszych i priorytet dla komunikacji publiczna – znalazł uznanie jury konkursu na zagospodarowanie Wolnych Torów w Poznaniu, organizowanego przez miasto Poznań i PKP. Konkursem objęto obszar niemal 130 ha w centrum Poznania. MAU cieszy się z I nagrody!

Główne założenia:

MIASTO ZINTEGROWANYCH DZIELNIC
Stworzenie na kolejowych terenach poprzemysłowych części miasta, która połączy i uzupełnia dzielnice Wilda i Łazarz oraz będzie współtworzyć wielofunkcyjne City jako część Centrum Poznania.

MIASTO LOKALNYCH CENTRÓW
Wytworzenie lokalnych centrów życia społecznego powiązanych z Rynkami Łazarza i Wildy. Proponowana struktura przestrzenna naturalnie wtapia się w tkankę miasta.

MIASTO ZAKORZENIONE – „Genius loci” – wykorzystanie potencjału wartościowych budowli.
Zakorzenienie nowej dzielnicy w wartościach wynikających z przeszłości i unikalnego przemysłowo-kolejowego charakteru miejsca przez adaptację na cele komercyjne kilku wartościowych budowli poprzemysłowych.

CENTRALNY SYSTEM ZIELENI MIEJSKIEJ

Połączone wzajemnie duże i „kieszonkowe” parki i skwery oraz parki liniowe wzdłuż torów utworzą wraz z istniejącymi parkami centralny system zieleni miejskiej.
Wszystkie kwartały i działki inwestycyjne są bezpośrednio lub poprzez sieć zielonych ulic podłączone do tego zielonego miejskiego systemu.

MIASTO ZIELONE – ZIELONA DZIELNICA
Użycie systemu parków dla wykreowania wartościowych społecznie miejsc – atrakcyjnych do zamieszkania i pracy oraz wykorzystanie zasady mikro systemów zielni wysokiej w każdym kwartale mieszkaniowym.

MIASTO SIECIOWE
Usprawnienie połączeń komunikacji kołowej – lokalnych (połączenie Wildy z Łazarzem tunelem pod torami) i ponadlokalnych (dojazd do dworca kolejowo-autobusowego ulicą Nowo-Głogowską).

MIASTO PRZYJAZNE DLA PIESZYCH
Wytworzenie połączeń pieszo-rowerowych na najważniejszych kierunkach miedzy Łazarzem a Wildą i szczególnie między Łazarzem a poznańskim „City” wokół „Central Parku” jakim jest system Parków: Mickiewicza, Marcinkowskiego, Drwęskich.

RÓWNOPRAWNOŚĆ SPOSOBÓW PRZEMIESZCZANIA SIĘ.

Mieszkańcy i użytkownicy nowej dzielnicy będą używać wszystkich dostępnych sposobów i środków komunikacji stosownie do potrzeb i w zrównoważony indywidualnie sposób (ten sam człowiek rano będzie pieszym, w południe kierowcą, po południu pasażerem tramwaju i autobusu a wieczorem taksówki i PKP!) Zlikwidowana zostanie dominacja indywidualnego samochodu jako najważniejszego środka transportu. Nastąpi równowaga między przemieszczaniem się pieszo, rowerem własnym lub miejskim, tramwajem lub autobusem o dobranej do potrzeb wielkości, samochodem wypożyczonym lub własnym.

PARKOWANIE POJAZDÓW

Parkowanie własnych samochodów będzie możliwe w parkingach podziemnych w ilości 1 mp na jedno mieszkanie lub na 60m2 Pum.
Dodatkowo postulujemy stworzenie publicznych parkingów pod wybranymi placami (np. „Plac Hale”), jak z reguły dzieje się w dojrzałych miastach o zwartej, miejskiej strukturze zabudowy.

SYSTEM ZABUDOWY. PÓŁOTWARTE KWARTAŁY Z WYSOKIMI DRZEWAMI w zaułkach.
Sprawdzony system działek inwestycyjnych dzielonych na mniejsze zadania lub etapy. Są to miejskie kwartały półotwarte na wewnętrzną sieć pieszych uliczek o charakterze zielonych zaułków.

MIASTO OTWARTE. STRATEGICZNA REZERWA ROZWOJOWA NA PRZYSZŁOŚĆ.

Zaproponowana struktura urbanistyczna jest otwarta na nieuchronne zmiany i modyfikacje w czasie. Urbanistyczna struktura dzielnicy zapewnia możliwość rozwoju jednoczesnego w wielu miejscach, maksymalnie zróżnicowanego funkcjonalnie i społecznie z rezerwami na przyszłość.

POZNAN – METROPOLIĄ.

Obszar Wolne Tory jest miejscem idealnym dla zrównoważonego rozwoju zarówno przyjaznej dzielnicy mieszkaniowej jak i wielkomiejskiego „City” wokół dworca PKP (jako znak metropolizacji regionu) w postaci 4 dominant – wieżowców usytuowanych na obszarze wizerunkowo, widokowo i funkcjonalnie kluczowych lokalizacji . Plan pokazuje jak można ukierunkować i uruchomić ten potencjał dla stworzenia przestrzeni nowego „zwornika” – kluczowego obszaru miasta.

DODATKOWE TERENY INWESTYCYJNE NAD TORAMI

Rozwiązanie ulicy nowo-Głogowskiej jako zbiorczej umożliwia w dalszej perspektywie rozwoju miasta zabudowę komercyjną nad torami. Liniowy park sportowy który do tego czasu będzie tworzył przyjazną granicę z terenem kolei stanie się wówczas gotowym ogrodem frontowym dla nowej zabudowy,

Skład zespołu:
Projektanci:

Maciej M. Mycielski
Michał Owadowicz
Daniel Piotrowski

Konsultanci:
Duane Phillips
Jan Jakiel – komunikacja
Tomasz Dąbrowski
POL-CON – infrastruktura

Asystenci:

Anna Jachimowicz
Ewa Trocha
Anna Oleszczuk
Eleonora Svegliati
Sally Lape

Makieta:

Paweł Sieradzon

Tagi: , , , ,