Dzień 3. Konsultacje społeczne

opublikowano: 19.10.2012

Dzień 3. Konsultacje społeczne

Pod koniec trzeciego dnia zespół Warsztatów Urbanistycznych Charrette „Zaplanujmy przyszłość terenów po Papierni przy ulicy Mirkowskiej” zaprezentował pierwsze efekty swojej pracy mieszkańcom Konstancina. „Model pracy grupowej, przyjęty przez nas zgodnie z formułą warsztatów, daje możliwość szybkiej analizy i weryfikacji najistotniejszych pomysłów merytorycznych Pozwala na wspólnie poszukiwanie najlepszych rozwiązań” – powiedział Maciej M. Mycielski z pracowni Mycielski Architecture & Urbanism, główny projektant i organizator warsztatów.

Zdaniem architektów i urbanistów uczestniczących w tygodniowym spotkaniu, a także mieszkańców uważnie śledzących efekty spotkań, problem zagospodarowania starej Papierni nie może być rozpatrywany w oderwaniu od kwestii osiedla na Mirkowie. Dlatego też wypracowywane rozwiązania urbanistyczne powinny uwzględniać zarówno potrzeby mieszkańców Mirkowa, jak i całej Gminy Konstancin-Jeziorna, która chce umacniać swoją pozycję jedynego uzdrowiska na Mazowszu.

Dalsza promocja turystyki musi iść w parze z rozwojem ekonomicznym miasta. Oznacza to konieczność wypracowania spójnej wizji gospodarczego wykorzystania terenów starej Papierni. Wizja taka mogłaby opierać się na koncepcji stworzenia na miejscu zakładu dzielnicy outletów z ekskluzywną odzieżą i centrum rodzinnej rozrywki . Mogłaby również prowadzić do przekształcenia terenów w obszar inwestycji związanych z ochroną zdrowia i opieką nad osobami w podeszłym wieku lub w park biznesowy dla firm z rozbudowaną infrastrukturą sportową i rozrywkową. „Na podstawie szerokiej analizy ekonomicznej można powiedzieć, że idealnym rozwiązaniem byłoby stworzenie dzielnicy zrównoważonej, nie zdominowanej przez jedną funkcję. Zaprojektowanie pięknego i wygodnego miejsca, które bazuje na realnych założeniach ekonomicznych, jest sztuką. Jednak jeśli ma zostać zbudowane, alternatywy nie ma”, zadeklarował Maciej M. Mycielski.

Pierwsze koncepcje rewitalizacji i rozbudowy nieruchomości położonych na terenie starej Papierni wywołały żywe reakcje ze strony mieszkańców. Mimo przekazanych do skrzynek pocztowych zaproszeń, na sali obecnych było niewiele ponad 30 osób. Mieszkańcy Mirkowa, będący od lat związani z dawną Papiernią pozostają sceptyczni wobec wszelkich planów. Większość obecnych na spotkaniu mieszkańców gminy natomiast przychyliła się  do opinii, że przebudowa dawnych zakładów papierniczych to unikalna szansa także dla osiedla położonego w bezpośrednim sąsiedztwie Papierni, bo każda dobra inicjatywa będzie oddziaływała bezpośrednio na ich otoczenie.. „Mirków nie miał do tej pory wizji swojego rozwoju. Ma jednak wspaniałą ponad stuletnią tradycję. To atut, na którym możemy budować i którego mogą zazdrościć nam Amerykanie i mieszkańcy Europy Zachodniej. Warsztaty są świetną okazją żeby skonfrontować się z wizją dzielnicy, jaką mają specjaliści z zewnątrz”, stwierdził jeden z uczestników spotkania.

Tagi: , ,