Warsztaty Charrette w Gnieźnie – dzień 1

opublikowano: 06.06.2017

Warsztaty Charrette w Gnieźnie – dzień 1

5 czerwca w Gnieźnie rozpoczęły się warsztaty charrette poświęcone przyszłości 25ha terenów kolejowych znajdujących się w centrum miasta i obejmujących m.in. teren zabytkowej parowozowni. Realizowane są przez pracownię architektoniczną MAU Mycielski Architecture & Urbanism, która na czas warsztatów przeniosła do Gniezna swoją warszawską pracownię. Podczas warsztatów 8 projektantów będzie wspieranych przez 9 zaproszonych ekspertów. Wszyscy, wspólnie z mieszkańcami, decydentami i innymi zainteresowanymi osobami przez 5 dni będą pracować nad spójną koncepcją zagospodarowania tego terenu, która ma pogodzić różne potrzeby i interesy zainteresowanych stron. Na jej podstawie zostanie przygotowany wniosek do zmiany Studium oraz MPZP na tym obszarze.

Poniedziałek 5 czerwca 2017 

Warsztaty rozpoczęły się od spaceru studyjnego po terenie objętym projektem. Stanowił on wprowadzenie dla uczestników warsztatów do tematu zagospodarowania tego obszaru.

Spacer rozpoczął się na terenie zabytkowej parowozowni – oprowadzali po niej Maciej Szpalerski (MAU), Xenia Mrozowska, antropolog i konserwator (Genius Loci) oraz Krzysztof Modrzejewski z Gnieźnieńskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei. Opowiedzieli o historii parowozowni, omówili zachowane elementy, a także problemy konserwatorskie związane z rewitalizacją takich obiektów. Podczas drugiej części, którą poprowadził Maciej Mycielski, koordynator warsztatów (MAU) uczestnicy mogli przekonać się jak rozległy jest teren objęty warsztatami.

W drugiej części dnia odbyła się konferencja otwarcia. Było to publiczne rozpoczęcie dyskusji na temat kierunków zagospodarowania tego obszaru, która będzie kontynuowana przez resztę tygodnia.

Marek Chibowski, prezes Xcity Investment – spółki z Grupy PKP, a zarazem pomysłodawcy warsztatów opowiedział dlaczego firma zdecydowała się na takie rozwiązanie. Następnie Maciej Mycielski z pracowni MAU przedstawił ideę warsztatów, ich cel i przebieg. Podkreślał, że ponieważ w tym wypadku pomysłodawcą jest właściciel terenu, a nie inwestor, zadaniem warsztatów jest przede wszystkim pokazać potencjał tego terenu, a nie zaproponować konkretne rozwiązania. Daniel Piotrowski z pracowni MAU opowiedział o europejskich przykładach zrewitalizowanych repliki zegarków parowozowni. Następnie swoją wizję zagospodarowania terenu przedstawił Jarosław Grobelny, zastępca prezydenta Miasta Gniezna. Wszyscy oni podkreślali konieczność znalezienia rozwiązań, które będą realne i możliwe do zrealizowania.

Wywiązała się dyskusja, moderowana przez Macieja Mycielskiego, podczas której uczestnicy spotkania prezentowali swoje spojrzenie na teren objęty warsztatami, a także pomysły na jego zagospodarowanie. Własne koncepcje przedstawiło m.in. stowarzyszenie SOS dla Gniezna, Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei, radni miejscy oraz wojewódzka konserwator zabytków. Na zakończenie senator Robert Gaweł opowiedział o swoich staraniach dla utworzenia w Gnieźnie Narodowego Muzeum Kolejnictwa.

Tagi: , , ,