O MAU

Zbigniew Łytkowski

GDYNIA ZACHÓD OCZAMI SPECJALISTÓW I MIESZKAŃCÓW

artykuł w Przeglądzie Urbanistycznym, Seria wydawnicza Towarzystwa Urbanistów Polskich, Tom V, Rocznik IV-2012

Tomasz Jeleński

Rozdział 10, URBANISTYKA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA

artykuł w publikacji „Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce”, redakcja naukowa: Jakub Kronenberg i Tomasz Bergier, Fundacja Sendzimira, Kraków 2010

Ewa Andrzejewska

SUSTAINING THE ARGUMENT

artykuł w Eurobuild Poland, Nr 08 (112) sierpień 2007

Gabriele Tagliaventi

NEW CIVIC ARCHITECTURE. THE ECOLOGICAL ALTERNIATIVE TO SUB-URBANIZATION

publikacja projektów w ALINEA Editrice, Triennale IV, Firenze 2004

Lista publikacji: