Filozofia

Dzięki dotychczasowej praktyce zawodowej, Pracownia MAU zdobyła rozległą wiedzę i umiejętność praktycznego zastosowania zasad zrównoważonej urbanistyki. Nasze projekty są wpisane w specyfikę i genius loci lokalizacji, zwiększają potencjał ekonomiczny miejsca oraz są uzgodnione z lokalną społecznością. Projektujemy zgodnie z zasadami Karty Nowej Urbanistyki oraz jej europejskiego odpowiednika tzw. Karty Sztokholmskiej.

Zakres usług MAU obejmuje: analizy planistyczne, strategie rewitalizacji, planowanie urbanistyczne, koncepcje architektoniczne oraz koordynacje procesu projektowego. Opracowujemy dokumentacje projektowe, wnioski i wytyczne do MPZP i Studium, dokumentacje do decyzji o warunkach zabudowy.

W projektach kompleksowych, w ramach ustalenia właściwego planu rozwoju urbanistycznego danego terenu, pracownia stosuje narzędzie projektowe „charrette”, tj. warsztat planistyczny przeprowadzany w pobliżu terenu, we współpracy z urzędem gminy/miasta, właścicielami, deweloperami i społecznością lokalną. Metoda ta pozwala osiągnąć w krótkim czasie porozumienie między stronami, całościowy projekt zagospodarowania terenu oraz ustalić strategie realizacji projektu. Pracownia MAU wprowadziła metodę warsztatów „charrette” na grunt belgijski (1998) a następnie polski (2000), co wzbogaciło metodologię planowania urbanistycznego w tych krajach.

Budowany od lat zespół składa się z doświadczonych i sprawdzonych ludzi. Zintegrowane i wielodyscyplinarne podejście do projektowania urbanistycznego możliwe jest dzięki ścisłej współpracy z ekspertami z wielu dziedzin w tym: specjalistami od nieruchomości, inżynierami, architektami, pejzażystami, analitykami finansowymi i prawnikami.

Pracownia MAU należy do Council for European Urbanism (Rady Urbanistyki Europejskiej), INTBAU, Maciej Mycielski jest też członkiem Towarzystwa Urbanistów Polskich. Siedziba pracowni mieści się w Warszawie. Oferujemy usługi w językach polskim, angielskim, francuskim, holenderskim oraz niemieckim.

O nas | Filozofia | Zespół