MPZP

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – planowanie z podłożem ekonomicznym, środowiskowym i społecznym.

Mimo ambicji wielu większych lub mniejszych polskich miast, uchwalane przez gminy plany często nie są skoordynowane z próbą zapewnienia odpowiedniego podłoża ekonomicznego (z  prywatnego kapitału czy ze środków publicznych) oraz pozbawione są wrażliwości na tle środowiskowym lub społecznym (przy braku realnej partycypacji społecznej). Naturalnie plany podlegają szybkiej dezaktualizacji o ile fundament, na którym zostały założone, jest niewystarczająco stabilny.

Zakładane cele rozwojowe – z racji ich złożoności – powinny uwzględniać szereg kompleksowych uwarunkowań, przede wszystkim tych, które pozwalają na projektowanie i budowanie zrównoważonych dzielnic i miast – według zasad zrównoważonej urbanistyki. W obecnej sytuacji, MPZP pozostaje podstawowym narzędziem planistycznym.  Plan powinien być kształtowany tak, aby był logiczny w uzasadnieniu, czytelny dla wszystkich, o silnej podbudowie merytorycznej (ekonomicznej, środowiskowej, społecznej)- oto sedno misji MAU.

Poczucie misji i powołania wymaga od nas, urbanistów, katalizatorów zrównoważonego rozwoju, stojących pośrodku „pola bitwy” procesu inwestycyjnego, ogromnej pracy dydaktycznej i mediacyjnej. Można to osiągnąć przez opracowanie ugruntowanych wizji i koncepcji, aktywną współpracę samorządu i inwestorów przy realnej partycypacji społecznej, znajomość procesu planistycznego oraz realne doświadczenie w realizacji przedsięwzięcia.  Pracownia MAU podjęła to wyzwanie i z powodzeniem przeprowadziła już ponad 100 projektów urbanistycznych, strategicznych, projektowych i realizacyjnych.

 

 

 

Brak artykułów w tej kategorii.