Charrette

Warsztaty urbanistyczne „charrette”

– metodologia skutecznego wdrożenia zrównoważonej urbanistyki

czyli:

– jak dojść do właściwych rozwiązań planistycznych,

– jak stworzyć płaszczyznę porozumienia z decydentami i lokalnym społeczeństwem,

– jak uporządkować priorytety rozwojowe, podnieść wartość terenów i atrakcyjność miejsc.

Warsztaty Urbanistyczne Charrette są narzędziem planistycznym i projektowym. Termin został przyjęty z tradycji francuskich Akademii Sztuk Pięknych, gdzie pod koniec XIX w. określał małe wózki używane przez asystentów do zbierania rysunków na egzaminach. Profesjonalne Warsztaty Charrette pojawiły się w Stanach Zjednoczonych pod koniec lat 80-tych XX w. i zmieniły podejście planistyczne w tym kraju, obecnie są również stosowane w Europie. Znajdują zastosowanie przy rewitalizacji terenów poprzemysłowych, tworzeniu przestrzeni publicznych, zachowaniu tkanki historycznej śródmieść, zagospodarowaniu arterii komunikacyjnych, planowaniu nowych dzielnic i poprawy funkcjonowania istniejących wsi, dzielnic, miast lub nawet całych regionów.

Pracownia architektoniczno-urbanistyczna MAU, prekursorzy „nowej urbanistyki” w Polsce, przeprowadzili już kilkadziesiąt wydarzeń o takim charakterze w Europie, oraz od kilka lat w Polsce.  Metoda warsztatów urbanistycznych wywodzi się, podobnie jak trzon zespołu MAU, z pracowni Duany Plater-Zyberk, światowych liderów w projektowaniu zrównoważonych miast, i został przyjęty na zachodzie jako jeden z najskuteczniejszych form planowania miast. Artykuł o warsztatów Charette można znaleźć w numerze Urbanisty 3/2005. Polecamy również wywiad: Szukając wspólnego języka.