Know-how

Pracownia MAU czuje ogromną potrzebę szerzenia i popularyzacji wiedzy w zakresie Nowej Urbanistyki, warsztatów Charrette i innych zagadnień związanych ze zrównoważonym podejściem do projektowania urbanistycznego i architektonicznego. Niektóre narzędzia projektowe i rozwiązania nie są zupełnie znane w Polsce, inne zaś zaczynają funkcjonować w innym niż pierwotne znaczeniu. Ze względu na wieloletnie doświadczenie i współpracę z uznanymi w tej dziedzinie pracowniami (np. DPZ Europe, DPZ & Co), czując odpowiedzialność za stan wiedzy w Polsce, MAU angażuje się w ciekawe merytorycznie przedsięwzięcia. Niniejsze podstrony zawierają skromne kompendium najważniejszych informacji w zakresie Nowej Urbanistyki, Transektu, warsztatów Charrette, planów miejscowych oraz zrównoważonego rozwoju.