Makieta – koncepcja zgodnie z założeniami Pniewskiego